Skotsk skipper anmeldt

Fiskeriinspektøren ble hengende etter armene på skutesiden da han skulle borde fiskefartøyet.