100 mill til Helse Bergen

Ledelsen i Helse Bergen kan trolig plusse på neste års budsjett med godt over 100 millioner kroner når regjeringen åpner pengesekken i dag.