Hjerneslag rammer også barn

Hvert år får anslagsvis fem til tolv barn under femten år hjerneslag i Norge. Men årsakene er vanskelig å oppdage.