Vyar om motorveg Bergen-Oslo

Ekspressveg er førebels siste framlegg om transportvegar over Haukeli. Den gir vyar om firefelts motorveg mellom Bergen og Oslo – ein gong i framtida.