Mindre glykol gir stor miljøgevinst

En ny metode for avising av fly på Flesland kan gi store miljøgevinster, reduserte kostnader for flyselskapene og bedre flyt i flytrafikken om vinteren.