Meiner han har vore overvaka

Heilt sidan tidleg 90-tal har han vore utsett for telefonovervaking, meiner den drapssikta eksmannen.