Nedfallen humor

Hyppig har det opp gjennom livet slått meg at de feigeste menneskene gjerne er størst i kjeften og tøffest i trynet. Det samme ser man blant de nye humoristene.