Seks tatt på Askøy

Seks bilister ble tatt i to fartskontroller på Askøy i går.