• (1/4)
    GODE NABOER: Johannes og Ingrid Torp bygde huset sitt i 1954. Nå er de glade for å ha fått nye naboer. Her sammen med Marit A. Jensen.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Fremtidsutvikling på skjeive

Glem økologisk landbruk og kulturlandskap. På Havråtunet på Osterøy heter det fremtidsbåren utvikling. Det betyr at gammel kunnskap aldri går i glemmeboken.