Musikk hjelper barn i nød

Noen enkle toner kan bringe streif av lys i en grå dag. Sebastian Dörfler makter mer enn det med sin cello. Han gir noen av verdens barn nytt håp.