Med kontrollører på by'n

Hva skjer når en politikvinne, to skjenkekontrollører og to representanter fra Rikstrygdeverket tar en runde på by'n? BT ble med.