Færre ledige - unntatt på Stord

Antall arbeidsledige sank med 11 prosent i Hordaland i 2005. Nesten hele fylket opplevde at flere kom i arbeid. Unntaket er Stord, der ledigheten økte med ti prosent. Bergen sør har størst nedgang.