Frå dør til dør-psykiatri skal løyse krisa

Overbelegg, plassmangel og pasientar som blir utskrivne altfor tidleg. Dette er kvardagskost i psykiatrien - også i vest.