Politimesteren bøtelagt

Kongen i statsråd har gitt Kjell Ese en bot på 30.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.