- Ranerne har plaget min kone lenge

– De tre ungdommene som ranet min kone i kiosken, har plaget henne flere ganger. De vil alltid kjøpe røyk, og når de får nei, blir de aggressive og truende.