Beskylder golfklubb for ødeleggelser på Siljustøl

I 1999 sa Miljøverndepartementet nei til at Fana Golfklubb skulle få benytte deler av kulturminnet Siljustøl til den nye golfbanen i Fana. Det har ikke utbyggerne respektert, mener Sveinung Sæverud.