Salmonella-utbrudd i Bergen

Det er påvist ett bekreftet og fire meget sannsynlige tilfeller av en sjelden salmonella-bakterie i Bergen.