Trusler mot dyreforskere

‹‹Overgriperne får før eller siden svi for det de har gjort ›› lyder en e-post sendt til Dyreavdelingene ved Det Medisinske fakultet.