Vestlandsbos til søta bror

Om to til tre år kan boset frå Sunnhordland bli køyrd heilt til Sverige for forbrenning. Det er nemleg billegast.