Med promille i sentrum

Mistanke om promillekjøring gjorde at lovens håndhevere i natt stoppet en 34 år gammel mann i Bergen sentrum i natt. Nå er mannen fotgjenger.