Positiv til kraftvarmeverk

Fylkesutvalet i Hordaland er positiv til planane om etablering av eit kraftvarmeverk på Mongstad.