Fjernar støtte til ferie for psykisk utviklingshemma?

Rådmannen i Øygarden går inn for å ta vekk økonomisk stønad til ferietur for psykisk utviklingshemma.