Historia sett frå lufta

Eit dokument frå tida før bygningar med flate tak, tida før vegane fekk gul midtstripe.