1640 bergensbiler kan bli avskiltet

Hele 1640 biler i Bergen bør nå frykte avbitertangen. Likevel er bileiere i Sund de verste i Hordaland, mens bilister fra Sogn og Fjordane er landets beste avgiftsbetalere.