Bergensdommer til Haag

Dommerfullmektig i Bergen tingrett, Kirsti Guttormsen, begynner torsdag i ny jobb som juridisk utreder i krigsforbryterdomstolen i Haag.