Human-Etisk medvind<p/>

600 unge velger borgerlig konfirmasjon i Bergen i mai. Det betyr ny rekord. Samtidig ønsker flere humanistisk vigsel, navnefest og gravferd.