«Ukultur» i Haukeland-ambulansar

Delar av ambulanstenesta ved Haukeland universitetssjukehus er prega av «bakvasking».