Politimester Kaare Songstad erkjenner at politiet må se på hvordan de har etterforsket mindre narkotikasaker.

– Jeg er redd for at dette kan svekke tilliten til politiet.

Politimester Kaare Songstad mener politiet ikke bevisst har brutt reglene i etterforskningen av mindre narkotikasaker.
  • Per Lindberg
Publisert Publisert

I begynnelsen av april presiserte Riksadvokaten at politiet ikke kan ransake mobiltelefonen til en mistenkt narkotikabruker eller ransake brukeren for å finne selgeren. Det var politiets bruk av såkalte tvangsmidler i narkotikasaker som Riksadvokaten fant grunn til å påpeke etter flere oppslag i mediene.

BT har spurt politimester Kaare Songstad hvordan de forholder seg til meldingen fra Riksadvokaten.

– Hva tenker du om saken?

– Regelverket rundt tvangsmidler har vært det samme i lang tid, men tidligere var mindre narkotikasaker høyere prioritert enn de er i dag. Det var mer fokus på å avdekke salg, oppbevaring og bakmenn. Vi var styrt i en retning der også brukersaker ble benyttet som en viktig inngang til å avdekke selgerne. Over tid har samfunnet endret syn på narkotika, og i noen tilfeller kan nok reglene ha vært anvendt feil.

– Hva er reaksjonene på Riksadvokatens skriv internt i Vest politidistrikt?

– De er forskjellige. Noen er positive. Andre mener det blir vanskeligere å arbeide forebyggende og avdekke alvorlige saker. Enkelte oppfatter skrivet som en innstramming av hvordan reglene skal forstås. Brevet har også skapt noe uro rundt eventuelle konsekvenser for den enkelte hvis gamle saker nå skal gjennomgås og feil kan oppdages, svarer Songstad.

– Hva har dere gjort etter 9. april?

– Vi har brukt tid på å informere om skrivet og hvordan vi skal anvende regelverket rundt tvangsmidler fremover. Vi har arbeidet for å få kunnskapen ut i organisasjonen og har opprettet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal lage gode, praktiske rutiner basert på Riksadvokatens skriv. Dette treffer både påtalemyndigheten hos oss og politifolk på gaten i Florø like mye som politifolk i Bergen sentrum.

– Tror du saken har svekket tilliten til politiet?

– Det treffer oss hardt når det rettes beskyldninger om at vi ikke bruker så sentrale bestemmelser om tvangsmiddelbruk på riktig måte. Jeg er redd for at dette kan svekke tilliten til politiet og hvordan vi forvalter reglene. Derfor er det viktig å få kartlagt om vi trenger å justere praksis. Både vi og innbyggerne skal være trygge på at vi løser oppdragene korrekt og innenfor gjeldende regelverk.

– Kunne du selv ha tatt grep tidligere?

– Jeg har vært kjent med enkelthendelser, men har ikke sett behov for noen større gjennomgang av dette. Jeg mener det ikke er grunnlag for å si at politiet bevisst har brutt regelverket, men i noen tilfeller kan reglene ha blitt anvendt feil.

Les også

Drøy politiaksjon

Les også

– Kun den som har mistet et barn selv, kan vite hvor hjerteskjærende det er. Hvor fysisk sorgen kan være. Det er jækla tungt å leve med.

– Men reglene har vært de samme?

– Det er rett. Men alle rettsregler må forstås og fortolkes også i lys av den tiden vi befinner oss i. Et eksempel er ransaking av mobiltelefoner. Nå er det slik at mobiltelefoner kan inneholde informasjon om store deler av et menneskes liv. Slik var det ikke før, da vi bare fikk tak i anropslogg og noen sms-er. Det er ikke forholdsmessig lenger at en telefon skal gjennomgås hvis man blir tatt med mindre mengder narkotika og en ikke har mistanke om mer alvorlige forhold.

– To gram hasj er altså ikke alvorlig nok til at eieren av hasjen får telefonen beslaglagt eller gjennomgått?

– Det er riktig, men hvis det er mistanke om salg eller oppbevaring av større mengder, kan vi fortsatt gjøre det.

– Hva mener du om Riksadvokatens skriv?

– I lys av samfunnsutviklingen var det behov for disse presiseringene. Vi har for lenge siden endret på hvordan vi agerer overfor brukere, men Riksadvokatens klargjøring beskriver hvordan utviklingen på dette området også påvirker hvordan regelverket skal brukes fremover.

– Hva tenker du om at statsadvokaten skal gjennomgå Vest politidistrikt for å se på hvordan dere har praktisert regelverket på dette feltet?

– Det tenker jeg er bra, gitt usikkerhet rundt politiets praksis ved bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker. En slik gjennomgang skal skje over hele landet, og vi vil selvfølgelig bidra til denne.

Publisert
  1. Narkotika
  2. Mobiltelefoner
  3. Vest politidistrikt

Les mer om dette temaet

  1. Skal granske om politiet bryter loven når de ransaker folk

  2. – Politiets overgrep i narko­saker verre enn Nav-skandalen

  3. «Dette er et makt­overgrep og en politi­skandale av de sjeldne»

  4. – Om politiet har drevet ulovlig ransaking og tvangsbruk «i alle år», er det svært graverende

  5. Ikke stolt over alt som ble gjort for å bekjempe narkotika

BT anbefaler

Supertid i kvinneklassen

Her kan du se deg selv og andre underveis og på målstreken.

LES SAKEN