– Det var en ekstrem påkjenning. Det første jeg tenkte på var familien.

Magnus Stangeland overlevde 70 minutter i sjøen og en natt i en fjellsprekk.