Dømt til 17 års fengsel for drap på seksbarnsmor

Seksbarnsfar Ahmed Abdi Daware (43) drepte konen (39) med flere knivstikk i deres felles hjem på Askøy i februar 2015.

DRAPSALARM: Politiet pågrep Ahmed Abdi Daware i fengselet og dro ut for å undersøke hans opplysninger om at konen lå skadet eller drept. Her er politiet på plass ved parets bolig på Follese i Askøy. Marita Aarekol

Nå har Bergen tingrett dømt ham til 17 års fengsel for drapet.

Dommen er i tråd med aktors påstand.

Ekteparet var fra Somalia, men fikk norsk statsborgerskap etter å ha flyktet hit tidlig på 2000-tallet. Sammen hadde de seks barn mellom ett og 18 år. Det yngste barnet var til stede under drapet.

Daware meldte seg selv til politiet med ferdigpakket koffert.

Retten tok dette med i betraktning i straffeutmålingen. Under rettssaken erkjente 43-åringen seg skyldig i drapet. I domsavsigelsen skriver retten at drapet skjedde under skjerpede omstendigheter med tanke på at drapet skjedde foran ett av barna, kniv ble brukt som drapsvåpen og drapet førte til at de seks barna mistet sin ene trygge forsørger.

Seksbarnsmoren ble stukket med kniv en rekke ganger og døde kort tid etter av lungekollaps, skader på hjertet og forblødning, ifølge tiltalen.

Les også

Askøy-drapet: – Han vil forklare seg og erkjenne skyld

Dømt for vold mot barna

Daware sto i tillegg tiltalt for å ha krenket eller utøvd vold mot fem av seks barn over en syvårsperiode, noe 43-åringen nektet for. I straffeutmålingen la retten vekt på varigheten og ulikheten i krenkelsene for domfellelse på også dette punktet.

«Videre vektlegges at volden og krenkelsene er mange og ulikeartede, og hvor spyttingen fremstår som vel så alvorlig som en del av voldshendelsene. Videre legger retten til grunn at innelåsingen i kottet, som var så lite at barna måtte sitte sammenkrøpet på gulvet eller ligge, er alvorlige krenkelser som også har skadepotensial i forhold til å utvikle fobier mot trange og mørke rom.»

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve er fornøyd med domsavsigelsen.

– Det var en korrekt avgjørelse, og veldig riktig ut fra de forklaringen vi fikk i retten at han ble dømt for vold og krenkelse mot barn og kone i tillegg, sier Greve.

43-åringens forsvarer, Brynjulf Risnes, mener straffen er strengt.

– Sammenlignet med vanlig straffeutmåling i slike saker, ser straffen ut til å ligge høyt. Hvorvidt vi ønsker å anke dommen skal vi ta stilling til i morgen når jeg skal snakke med min klient, sier Risnes.

Les også

Askøy-drapet: Drapstiltalte sier han følte seg som et gissel

– Høyt konfliktnivå i hjemmet

Da rettssaken mot Daware pågikk i april, forklarte han for retten at konfliktnivået var høyt i hjemmet.

– Vi har vært i en familie med mye krangling. Vi snakket om at jeg skulle flytte ut. Min kone ville at jeg skulle flytte ut umiddelbart, mens jeg forsøkte å få litt tid. Vi kranglet mye om barnas fremtid også. Det har vært et høyt konfliktnivå, sa Daware.

Under rettssaken forklarte Daware at han følte seg som et gissel for hans avdøde kone og hennes mor. 43-åringen sa årsaken var at de krevde at han sendte store pengebeløp til svigermoren.

– Hvem sine penger sendte du, spurte aktor Ellen Cathrine Greve.

– Noe var fra min egen inntekt, og noe var penger vi hadde spart opp, svarte han.

Tiltalte fortalte om en episode hvor svigermoren ville ha tilsendt 14.000 dollar for å bygge et nytt hus.

Ifølge den tiltalte har han jevnlig sendt penger til svigermoren over flere år. Men han kunne ikke anslå hvor stort beløp det var snakk om totalt.

– Jeg har ikke regnet ut hvor mye det kan være, forklarte han.

Daware er i tillegg dømt til å betale over 3,8 millioner kroner til sine seks barn, både i form av oppreisningserstatning og erstatning for tap av forsørger.