• GLATT: Det var svært glatt da ulykken skjedde. Her har akkurat saltebilen kommet til stedet. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Alvorlig ulykke i Lindås

To biler har kollidert front mot front i Litle-Urdaltunnelen.