Her slåss foreldrene mot norskopplæring

Full strid i Tysnes om bruk av ledige lokaler i Lunde barnehage til norskopplæring for seks flyktninger. - Det er gulroten til bygden, sier talsperson for foreldregruppen.

Publisert:

FULL STRID: Gamle Lunde skole i Tysnes kommune er omgjort til barnehage med 36 barnehageplasser. Deler av bygget står tomt, men det ønsker kommunen å gjøre noe med og foreslår at de benyttes til språkopplæring for seks flyktninger fire ganger i uken. Foreldregruppen i barnehagen reagerer kraftig og krever at politikerne omgjør rådmannens vedtak. Foto: Jarle Petterson

MARGINAL PÅVIRKNING: Den eneste kontakten som vil være mellom barna og flyktningene vil være når de går over uteplassen. - De vil ha egen inngang, sier rådmann Steinar Dalland i Tysnes kommune. Foto: Jarle Petterson

TOMME LOKALER: Rådmannen forteller at store lokaler står tomme på gamle Lunde skole og vil benytte deler av det til norskopplæring for seks flyktninger. Hele bygget er å regne som en barnehage, mener Roger Hustad, talsperson for foreldregruppen til barnehagen. Foto: Jarle Petterson

Lunde barnehage i Tysnes kommune var tidligere en skole, men er nå bygget om til barnehage med 36 barnehageplasser.

Rådmann Steinar Dalland har sett på det totale arealet, og funnet at barna har mer plass enn de trenger.

— Barnehagen har allerede dobbelt så stort areal som myndighetene krever.

Derfor ønsker rådmannen at seks flyktninger skal få norskopplæring her på dagtid, fire ganger i uken.

Man det møter sterk motstand fra barnehagens foreldregruppe.

— De reagerer på at vi ønsker å bruke deler av bygget barnehagen er lokalisert, i for undervisning til fremmedspråklige, sier rådmann Steinar Dalland til BT.

— Hvordan vil norskopplæringen påvirke barnehagen?

— Flyktningene må gå over deler av barnehagens uteområde for å komme inn til lokalene, men de vil ha en egen inngang. De vil ha marginal påvirkning på virksomheten til barnehagen, og barnehagen benytter ikke disse lokalene i dag, mener Dalland.

Det var Tysnes bladsom først skrev om konflikten mellom foreldrene og kommunen.

- Gulroten til bygden

Talsperson for foreldregruppen i Lunde barnehage, Roger Hustad, er sterkt uenig i rådmannens avgjørelse.

— Hvorfor skal ikke de tomme lokalene i bygget kunne benyttes til norskundervisning for flyktninger?

— Gulroten til bygden er en stor og flott barnehage. Vi har nok lokaler i bygden til norskopplæring, og vi har allerede sendt to forslag til kommunen om alternative steder for norskopplæring, sier Hustad.

— Vi jobber for barnas trygghet, alltid. Det er vanskelig å forstå at det ikke vil være kontakt mellom barna og de på norskopplæring, og at kommunen ikke ser dette.

Hele bygget er å regne som en barnehage, også lokalene som står tomt, mener Hustad. Han mener det ikke er vanskelig å finne plass til flyktningene andre steder hvis kommunen benytter seg av private aktører.

— To dager etter at vi ble informert om rådmannens beslutning, fant vi to lokaler som kommunen kan få leie av private til en symbolsk pris. Dette mener vi er et godt alternativ.

- De burde hørt på oss

Hustad er forbannet over at rådmannen ikke har tatt dem med i beslutningen.

— Det er viktig at de informerer de foresatte og at de involverte om viktige endringer i barnehagebygget. Når du har unger i barnehagen, er alt som angår den viktig, forteller tobarnsfaren.

Han har klokkertro på at kommunens politikere vil lytte til foreldregruppen.

— Vi mener vi har rett i vår sak. Flyktningene er velkommen til bygden, men de hører hjemme i et annet lokale. Politikerne har ikke vært inne i saken ennå, men jeg har troen på at de vil lytte til oss.

Det har ikke lykkes BT å få barnehagens leder i tale, men en medarbeider som ønsker å være anonym, er svært bekymret over situasjonen.

— Dette er lokaler barna i barnehagen benytter. Rådmannens forslag vil gå ut over barna, mener vedkommende.

Ekstraordinært møte på mandag

På mandag er det innkalt til ekstraordinært møte i formannskapet til Tysnes kommune for å avgjøre saken, opplyser ordføre Kjetil Hestad (Ap).

— Hva er det foreldrene reagerer på?

— De har reagert på at deler av bygget til barnehagen skal benyttes til norskopplæring. Jeg forstår det slik at foreldrene føler at bygget til barnehagen kun skal benyttes til barnehage, sier Hestad til BT.

Han forteller om stort engasjement på Lunde.

— Det er mange som har ringt for å si sin mening til kommunens folkevalgte. Saken har vekket bygden og vi håper vi når en konklusjon på mandag, sier Hestad.

Rådmannen er overrasket over foreldrenes motstand.

— Ville du gjort noe annerledes i etterkant av reaksjonene?

— Hadde jeg ment dette var et stort problem, ville jeg involvert foreldregruppen tidligere. De reagerer på tryggheten for deres barn, og de stiller spørsmål om bruksendring på bygget, sier Dalland.

— Fagetatene i kommunen er samstemte om at dette er en god løsning. På lang sikt håper jeg vi kan samle all norskopplæring i ett lokale, men det har vi ikke kapasitet til nå.

Publisert: