• (1/3)
    FULL STRID: Gamle Lunde skole i Tysnes kommune er omgjort til barnehage med 36 barnehageplasser. Deler av bygget står tomt, men det ønsker kommunen å gjøre noe med og foreslår at de benyttes til språkopplæring for seks flyktninger fire ganger i uken. Foreldregruppen i barnehagen reagerer kraftig og krever at politikerne omgjør rådmannens vedtak. FOTO: Jarle Petterson

Her slåss foreldrene mot norskopplæring

Full strid i Tysnes om bruk av ledige lokaler i Lunde barnehage til norskopplæring for seks flyktninger. - Det er gulroten til bygden, sier talsperson for foreldregruppen.