Brann i løe

Oppdaget flammer da de skulle fikse en løe.