Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sa i går ettermiddag at «vi håper at en løsning er nærmere nå».

Da hadde selskapet akkurat kunngjort at de streikende pilotene skal ansettes i tre nye datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. Nyskapingen, der de skandinaviske pilotene skal ansettes etter hvilket land de hører hjemme i, er «et forsøk på å gi pilotene i hvert enkelt land muligheten til selv å påvirke sin fremtid», ifølge en pressemelding fra selskapet.

Men den nye «muligheten» vekker ingen begeistring blant de streikende. De mener Norwegian-sjef Bjørn Kjos bare prøver å splitte dem.

- Dette endrer absolutt ingenting. Arbeidsretten kan ikke settes til side gjennom å skifte rundt på selskaper og bedrive alle slags selskapsrettslige disposisjoner, sier Christen Horn Johannessen, advokat hos fagforeningen Parat.

Venter flere problemer

Pilotene krever å få en tariffavtale med morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS), som de mener er den reelle arbeidsgiveren.

Dette nekter Norwegian-ledelsen å gå med på. Pilotene er i dag ansatt i datterselskapet Norwegian Air Norway (NAN).

- Ledelsen kan uansett ikke få slutt på streiken bare ved å flytte folk over i enda et nytt selskap, sier advokat Johannessen i Parat.

Jussprofessor Stein Evju, som er en Norges fremste eksperter på arbeidsrett, tror ikke Norwegian-ledelsens grep uten videre vil løse problemene.

- Uten å kjenne nærmere til faktum og de resonnementene det bygger på, er det vanskelig å si mer enn at dette kan gi opphav til en rekke nye og kompliserte problemer, sier Evju.

Bare ett fly til Oslo

Jussprofessoren ved Universitetet i Oslo viser til at arbeidstak­erne ved en streik går til såkalt plassoppsigelse.

-  Det betyr at arbeidsforholdene teknisk sett opphører så lenge konflikten pågår. Den underliggende forutsetningen er at arbeidstakerne skal tas inn i de samme stillingene når konflikten er avsluttet. Norwegian Air Shuttle (NAS) mener, etter det jeg forstår, bestemt at arbeidsgiveren er Norwegian Air Norway (NAN). De kan ikke uten videre forholde seg fritt til dem som er i streik.

Mens Norwegian-ledelsen sier at piloter i Sverige og Danmark har tatt kontakt og sagt at de ikke støtter fagforeningens krav, sier Parat at dette bare er forsøk på splitt og hersk.

- Vi hadde møter på basene i Sverige og Danmark onsdag. Der var signalene stikk motsatt, sier advokat Johannessen hos Parat.

Det er ventet at mellom 35.000 og 40.000 flypassasjerer vil bli rammet av streiken i dag. Fra Bergen blir det kun seks avganger totalt — en av dem til Oslo. Innenriksrutene i Skandinavia blir hardest rammet, mens langdistanserutene til og fra USA, Dubai og Thailand er ventet å gå som planlagt.

- Tror ikke det er mulig

Økonomiprofessor og luftfartsekspert Frode Steen ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror det vil sitte langt inne for Norwegian-ledelsen å gi pilotene den tariffavtalen de ber om.

- Å gå tilbake til en situasjon der man har ett selskap der alle er ansatt, og en form for medbestemmelse på det nivået det kan virke som at man ønsker seg her, tror jeg ikke er tenkbart.

Han mener pilotene i Norwegian i dag har et svært bra avtaleverk, sammenlignet med andre. Samtidig forstår han bekymringen for konkurranse fra lavkostbaser.

- Uavhengig av krav, tror jeg det er umulig for Norwegian å gå bort fra denne modellen. Skal de konkurrere med andre lavprisselskap, må en leve med ulike baser og prisforskjeller på arbeidskraft, sier Steen.