• LØSNING I SIKTE: Forhandlingsleder for den norske delegasjonen, Ann Kristin Westberg, har brukt mye av tiden sin siden 2009 på å forhandle om makrell. Nå håper hun en løsning er nær forestående. FOTO: eirik brekke

Nær en makrellavtale i Bergen

- Vi har aldri vært nærmere en løsning enn vi er nå, sier den norske forhandlingslederen.