• MARITIM SEKTOR I VEKST: I årets rapport om maritim verdiskapning i Norge går det frem at maritim sektor omsatte for 456 milliarder kroner i 2012. Omsetningsveksten fra 2011 til 2012 var på 45 milliarder kroner, og dette er på høyde med årene før finanskrisen. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Maritim næring vokser mest i vest

De maritime næringene er kommet over finanskrisen. Tall for 2012 viser at sysselsettingen i næringene øker mest i bergensregionen.