• STOLT: Assisterende seksjonsleder ved Psykiatrisk ambulanse, Jarle Johannessen, konstituert seksjonsleder Arjen van Dijk, psykiatrisk sykepleier Eli Kristin Håheim og ambulansearbeider Helge Reigstad er godt fornøyd med at andre legger merke til dem. - Vi er kjempestolte, sier konstituert seksjonsleder Arjen van Dijk. FOTO: Ørjan Deisz

- Det er kjempestort for oss

Psykebilen i Bergen har vært en stor suksess. Nå skal Amsterdam og Stockholm få sine egne psykebiler basert på modellen til Bergen.