• ture nerman2.JPG FOTO: ODD NERBØ

Røykutvikling i Ture Nermans Vei

Røykutvikling viste seg å være røyk og damp fra sentralfyren.