12. desember i fjor døde en 28 år gammel mann etter at vogntoget hans kjørte ut av veien og veltet ned mot sjøen ved Kvitt. Ulykken skjedde på E16 mellom Aurland og Flåm.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har nå gjennomført en forundersøkelse av denne dødsulykken og flere lignende ulykker, og tilrår at det raskt blir iverksatt tiltak.

Ifølge SHT kjørte lastebilen i Aurland med en slepvogn som var lastet med to krokcontainere.

— Foreløpige funn viser at lastebilen veltet, og vogntoget skled/kjørte til slutt ut av veien i en venstrekurve. Det ble liggende på utsiden av veibanen - delvis i sjøen, og føreren omkom, skriver SHT i rapporten.

Nye sikkerhetstiltak

Undersøkelsen omfatter også en ulykke som skjedde på Rv 22 ved Borgen Bru i Skedsmo 26. november i fjor. Der løsnet krokcontaineren og falt ned i veibanen. En personbil kolliderte med containeren.

— Det var kun lettere personskader, men marginene til et langt alvorligere utfall var små, skriver de.

SHT mener at disse og flere tilsvarende ulykker og uhell viser betydningen av at førere, transportbedrifter og myndigheter prioriterer sikkerheten ved denne typen transport - og holder oppmerksomheten rettet mot riktig bruk og valg av feste og sikringsmateriell for slike transporter.

— Foreløpige funn tyder på at det er likhetstrekk med det en har funnet i tidligere undersøkelser, og SHT vil vurdere om det er grunnlag for å fremme nye sikkerhetstilrådinger, står det videre.

SHT har tidligere undersøkt sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport, og har også varslet Statens vegvesen om sikkerhetskritiske forhold knyttet til slike transporter i eget brev den 30.06.2011. ## Betydelig skadepotensial

I en av undersøkelsene, som omfatter fire ulykker, trekker SHT frem slitasje, mangler og svakheter hos både krokcontainere, krokløftpåbygg og tilhengere.

SHT foreslår at blant andre Norges Lastebileier-Forbund (NLF) iverksetter tiltak som kan bidra til at daglig sjåførkontroll ved krokcontainertransport gir et forbedret sikkerhetsnivå.

Et annet tiltak er at Statens vegvesen, i samarbeid med Arbeidstilsynet, etablerer systematisk oppfølging av tilstand på krokcontainere, påbygg og innfestingspunkter.

Noen av sikkerhetstilrådingene som ble avgitt etter disse undersøkelsene er ennå ikke lukket.

— Det at lignende ulykker fortsatt skjer, og foreløpige funn etter disse ulykkene, viser at det er viktig at det iverksettes tiltak raskt. Det er fortsatt et betydelig potensial for bedre sikkerhet ved slike transporter som har et betydelig skadepotensial i trafikken.