I dag har Bergen bare to målestasjoner som kan gi oss svar på dårlig luftkvalitet, time for time: På Danmarks plass og ved rådhuset. De måler både svevestøv og nitrogendioksid. Her kan målingene leses av time for time, slik at Bergen kommune kan gå ut og advare mot for høy luftforurensning, slik som i dag.

Men når giftlokket legger seg over andre deler av byen, har ikke Bergen noen målestasjoner som kan varsle der. Der har de kun plassert passivmålinger som leses av etter en måned.

Kan ikke varsle

Disse målerne viser heller ikke svevestøvet, bare verdier av nitrogendioksid. Totalt henger 32 slike passivmålere rundt omkring i Bergen kommune.

Målinger gjort både i Åsane og på Vestkanten viser at de har hatt de samme konsentrasjoner av dårlig luft som på Danmarks plass i perioder. Men de som oppholder seg i disse bydelene, blir ikke advart mot dårlig luftkvalitet.

Her kan du sjekke luftkvaliteten

— Vi har ikke kunnet varsle på samme måte med disse passive målingene, slik at folk har kunnet ta sine forholdsregler når det blir målt høye verdier, sier Sonja Skotheim, leder for helsevernenheten i Bergen kommune.

I løpet av det neste halvåret kommer det to nye såkalte aktive målestasjoner til Bergen. De skal plasseres i Åsane og Loddefjorddalen.

Holder seg til kravene

Bergen kommune er allerede i kontakt med firmaet som skal levere de nye målestasjonene.

— Det vil gi oss en mye bedre informasjon om luftkvaliteten på disse stedene enn i dag. Du kan lese det fra time til time, og vi kan forløpende gå ut og advare folk om det er høye verdier, sier Skotheim.

I Oslo er det mellom 11 og 13 målestasjoner.

— Hadde ikke Bergen trengt flere målestasjoner tidligere?

— Vi har holdt oss innenfor reglene og kravene nasjonalt som kreves for en by med Bergens befolkning, sier Skotheim.

Anbudsrunde

Per H. Fauske i Etat for helsetjenester sier de har fått klarsignal til å innhente tilbud på instrumenter og selve måleboden til målerne.

— Jeg og min kollega, samt vegvesenet og eventuelt Nilu, må finne ut hvor de skal stå. De skal ikke stå for nær veien og ikke for langt vekke. Det er praktiske hensyn knyttet til dette med hensyn til strøm, tilgang til boden og mange andre ting som skal passe inn.

Han sier det blir snakk om trafikknære stasjoner, slik den på Danmarks plass er.

— Hva er tidsplanen?

— Så fort som mulig.

— Hvor fort betyr det?

— Det er alt etter hvor fort vi kan få leverandører på plass. Dette må nok ut på en anbudsrunde.