Krevde Drevland-granskning i ekspressfart

Statsadvokaten brukte bare noen timer på å fastslå at granskingen av Trude Drevlands rolle i cruise-saken skal gjenopptas.