Kystjegerne skal erstattes av droner

Tillitsvalgte i Sjøforsvaret er kritisk til forslaget om å erstatte kystjegerkommandoen med droner og satellittovervåking.