Krever at Betanien-styret blir kastet

Tillitsvalgte i kriserammede Betanien sier det ble slått alarm om den underslagsdømte direktøren første gang i 2002, uten at styret reagerte.

VISSTE IKKE: Styreleder Christian Hysing-Dahl i Stiftelsen Betanien sier han ikke kjente til at ansatte gjennom flere år hadde varslet om eks-direktørens oppførsel og angivelige alkoholproblemer ARKIVFOTO: TOR HØVIK

I et brev til Stiftelsestilsynet av 25. februar i år skriver tillitsvalgte i Betanien at de ikke lenger har tillit til sitt eget styre, og ber tilsynet fjerne styrets medlemmer.

2. februar ble tidligere direktør Are Blomhoff dømt til tre års fengsel for å ha unndratt 15,8 millioner kroner fra stiftelsen, som blant annet driver privat sykehjem i Bergen.

«Det har gjentatte ganger blitt varslet om både et høyt alkoholforbruk og en kritikkverdig fremferd.», heter det i brevet, som er signert hovedtillitsvalgt Arne Nakling.

Det var avisen Dagensom omtalte brevet først.

— Slo alarm i årevis

Stiftelsestilsynet besluttet nylig å gjenåpne granskingen av Betanien. Bakgrunnen er blant annet opplysninger om at ansatte første gang i 2002 skal ha sendt bekymringsmeldinger om den underslagsdømte direktøren.

Under rettssaken mot Are Blomhoff kom det frem at pengene for det meste gikk til prostituerte og storstlåtte fester i Spania. Der forklarte den tidligere presten at han har hatt et alkoholproblem.

— Mye av dette har skjedd under sterk påvirkning. Vi kan kalle det utagerende festing, påspandering, raushet og en grenseløshet som kom fullstendig ut av kontroll, forklarte Blomhoff.

I brevet fra de tillitsvalgte vises det til en rekke konkrete episoder med den tidligere direktøren, og at det ble gitt tydelig beskjed oppover i systemet.

- Styrelederen savner troverdighet

Styreleder Christian Hysing-Dahl får kritikk for at han på interne allmøter, etter at underslaget ble kjent, fastholdt at han ikke visste om Blomhoffs alkoholproblemer.

— Det faller på sin egen urimelighet, og han savner fullstendig troverdighet. Styrelederen har sviktet sitt ansvar. Han burde, skulle og kunne ha visst om dette, sier Nakling til BT.

Han har signert brevet på vegne av de tillitsvalgte.

Les også

Leverte 300.000 i kontanter

Tidligere har styret fått kritikk for at de ventet lenge å anmelde Blomhoff til politiet. En ansatt varslet internt i august 2012. I januar året etter la Blomhoff alle kortene på bordet da han ble konfrontert av styrelederen.

Først høsten 2013 ble saken politianmeldt.

— Det var en fatal feilvurdering ikke å anmelde ham direkte etter det første varselet, sier Nakling.

Styreleder: Ukjent for meg

Styreleder Christian Hysing-Dahl sier at han ikke kjente til at flere ansatte gjennom flere år, første gang i 2002, hadde varslet om eks-direktørens kritikkverdige framferd.

Til BT sier styrelederen at han kun ved to anledninger, i 2011 og 2012, har mottatt slike varsel.

Første gangen, sier han, var gjennom et anonymt brev. Der ble det fremmet påstander om at Betanien-direktøren hadde et rusproblem.

— Jeg konfronterte selv Blomhoff med påstandene, men han avviste dette blankt. Vi hadde heller ingen dokumentasjon, ut over dette brevet, og vi visste ikke hvem som hadde sendt det. Da er det begrenset hva vi kan gjøre, sier Hysing-Dahl.

- Lett å være etterpåklok

Så, i august 2012, ble styrelederen informert om at direktøren sannsynligvis sto bak misligheter og underslag.

— Ut over det har jeg ikke hatt kunnskap om at det skal ha blitt varslet internt i organisasjonen så tidlig som 2002.

Les også

Inngikk hemmelig avtale etter Betanien-underslag

— Burde du ha visst, som styreleder?

— Det er lett å være etterpåklok. Dersom det var slik at tillitsvalgte mener at det ble varslet til styret om kritikkverdige forhold, er det rart at ingen kom til oss for å forvisse seg om at det var kommet til vår kunnskap, sier han.

- I brevet skriver de tillitsvalgte om Blomhoffs «alkoholbruk og framferd» under en tur til Skien i april 2008. Der skal også du ha vært til stede, stemmer det?

— Ja, det er helt riktig. Og jeg observerte også noe jeg ikke likte på den turen du viser til. Jeg visste utmerket godt at Blomhoff ikke var avholdsmann. Men den ene episoden medførte ikke at jeg tenkte tanken om at han kunne ha et rusproblem, sier styrelederen.

Burde anmeldt før

- Tar du selvkritikk på at dere ventet åtte måneder fra Blomhoffs erkjennelse til saken ble anmeldt?

— Ja, definitivt. Det har vi også vært åpen om tidligere. Det burde og skulle vi ha gjort annerledes, sier han.

De tillitsvalgte avslutter det fire sider lange brevet med å konstatere at Betanien er i dyp krise.

«Dette skyldes etter vår oppfatning den manglende tillit, åpenhet og respekt som har preget stilftelsesstyret», heter det.

Kun en formidabel ryddejobb i organisasjonen vil kunne bidra til å gjenopprette den tapte tilliten, mener de.

«Helst skulle vi sett at styret selv velger å avslutte sine verv. Vi ber nå om at Stiftelsestilsynet gjør bruk av hjemmelen til å skifte ut styremedlemmer.», skriver Nakling.

Blir sittende inntil videre

Hysing-Dahl sier han tar til etterretning at sentrale tillitsvalgte krever hele styrets avgang.

— Mistilliten fra de enkelte av de ansatte er noe jeg tar svært alvorlig. Jeg ser absolutt at det kan være fornuftig med nye koster i styret, men dette må vi få lov til å diskutere først. Jeg syns det er leit at vi må ta denne diskusjonen gjennom mediene.

- Har du selv den nødvendige tillit som kreves for å sitte som styreleder?

— For mitt vedkommende hadde det vært behagelig å forlate skuten, men jeg har hatt som intensjon å sitte inntil hele denne saken er avsluttet.

Blomhoffs forsvarer, advokat Per-Erik Gåskjenn, skriver i en tekstmelding fredag kveld at han ikke har noen kommentarer til det som er kommet frem i brevet fra de tillitsvalgte.

«Vi har heller ikke sett brevet. Det er ikke ønskelig for min klient å gå inn i en dialog i mediene om hva som har skjedd og ikke skjedd i denne saken», skriver Gåskjenn.

TILSTO: Tidligere Betanien-leder Are Blomhoff erkjente tidligere i år all skyld da straffesaken mot ham gikk for Drammen tingrett. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN