Tillater gruveboring

Nordic Minings tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet opprettholdes.

Publisert:

ENGEBØ: I dette fjellet er det Nordic Mining planlegger å drive gruvevirksomhet. Toppen av fjellet vil fjernes, steinen skal deretter finmales for å ta ut stoffet Rutil. resten er planlagt lagret i et sjødeponi på bunnen av Førdefjorden nedenfor. Både Naturvernforbundet, Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og lokal turist og oppdrettsnæring har engasjert seg imot prosjektet. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver klaget på vedtaket om å gi tillatelse til å drive gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Denne ble opprinnelig gitt av Klima— og miljødepartementet i fjor.

Avviste klagene

I en pressemelding på regjeringens nettsider kommer det frem at saken har vært oppe i Kongen i statsråd i dag.

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet og vurderes som miljømessig akseptable, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen.

Les hele pressemeldingen her.

Blant klagepunktene mot gruvedriften finner vi blant annet at:

  • De samlede konsekvensene av et sjødeponi i Førdefjorden vil være store for naturmangfoldet.
  • Det foreligger manglende kunnskap om miljøvirkningene, og at tillatelse derfor ikke kan gis.

Laksesmolten kartlegges

Ingen av disse klagene ble tatt til følge, men det er kommet inn en endring i tillatelsen som krever at man skal øke kunnskapen om konsekvensene gruvedriften vil ha for laksesmoltens utvandring.

  • Forsker mener miljørisikoen er undervurdert.
    – Risikoen for spredning av partikler fra sjødeponiet har vært sentral i vår vurdering av å tillate gruvevirksomheten. Tilleggsundersøkelsene som ble gjennomført av bedriften og vurdert av Miljødirektoratet, viser at det er lav risiko for partikkelspredning utenfor deponiområdet, sier statsråd Helgesen i pressemeldingen.

- Ingen respekt

Aksjonistene mot gruvevirksomheten holder stand, 19 dagen på rad, på Engebøfjellet. Og det skal de fortsette med, sier leder i Natur og ungdom, Ingrid Skjoldvær.

— Regjeringen viser i dag at de ikke har noen respekt for natur og milø, vedtaket i dag strider med havforskninga, å dumpe gruveavfall i sjøen vil kunne få vesentlige konsekvenser for flere rødlistede arter i Førdefjorden, sier Skjoldvær.

De ulovlige aksjonene mot prøveboringen til Nordic Mining fortsetter.

— Dette viser mer enn noe at aksjonistene på Engebøfjellet trengs, når myndighetene ikke ikke viser noen respekt for naturen vår, må vi ta saken i egne hender.

Publisert: