Tusenvis av boliger utsatt for ras

Tusenvis av bergenske boliger befinner seg under farlig fjell. Kartleggingen av et område sør for Nesttun avdekket hele 18 potensielt rasfarlige områder.