• KJELDA: Smitten har spreidd seg frå høgdebassenget på Øvre Kleppe, det er ekspertane sikre på. Kva dyr som er syndaren, veit dei ikkje. FOTO: Bård Bøe

Like uvisst kva dyr smitten kjem frå

Ekspertane er langt frå sikre på at det er hestemøkk som har forureina drikkevatnet på Askøy.