Ungdomshytte uønsket av naboer

Formannskapet i Kvam sier ja, men hyttenaboene på Kvamskogen ønsker ikke AKE-stiftelsen velkommen.