Seks får konkurrere på Nygårdstangen

Seks arkitekt- og ingeniørgrupperinger er plukket ut i konkurransen om å få tegne den nye videregående skolen og svømmeanlegget på Nygårdstangen.