Regnet skadar Engelskkyrkja

Alt regnet i haust har ført til skader på St. Olaf’s Church i Balestrand. Lekkasjar gjorde at nyttårsgudstenesta måtte avlysast.